מאמרים

ריסק זמני

לא מעט אנו עורכים הסדרי ריסק זמני בעת עזיבת העובד את מקום העבודה. בחלק מהמקרים אנחנו גם מבקשים הסדר ריסק זמני מהמבטח ללא קשר לעזיבת העבודה.

תיקון 190

ניתן להפקיד כספים פנויים לקופת גמל וליהנות מאפיק חסכון המגלם הטבות משמעותיות ללקוח הכפופות לתקנות מס הכנסה – קצבה מוכרת . אפיק חסכון זה מאפשר משיכה בסכום חד פעמי ואף הגדלת ההכנסה החודשית באמצעות משיכה כקצבה פטורה ממס וזאת לפי בחירת הלקוח בעת המשיכה ובכפוף לתנאים מצטברים כפי שיוצגו.

תיק נכסי המשכנתא

בחודשים האחרונים אנו נתקלים בידיעות בתקשורת המספרות לנו על כך שהבנקים מוכרים חלק מתיק המשכנתאות שלהם לחברות ביטוח. כלומר, באה חברת ביטוח / פנסיה (לדוג' מנורה מבטחים) ומשלמת לבנק מזרחי טפחות - 770 מיליון ש"ח על מנת להיות שותפה איתו בחלק מתיק המשכנתאות שלו וברווחים שלו (כלומר בריביות שהלקוח ישלם).

ניהול סיכונים

משפחה היא יחידה כלכלית המבוססת על ערכם הכלכלי של האנשים המפרנסים אותה. האדם הוא נכס אנושי, שאת ערכו הכלכלי יש להעריך כדי לתכנן למשפחה מענה כלכלי הולם, לכל מקרה של סיכוני חיים.