הכוונה לפרישה

תכנון הפרישה הינו  תהליך ייחודי בו אנו מלווים אותך לעבר הפרישה. 

כמה צעדים בדרך לפרישה.


1. איסוף  מידע – אפיון ומיפוי של כל הנכסים הפנסיונים.


2. בחינת  התיק הפנסיוני שבבעלותך ובדיקת  אפשרויות משיכת הכספים ותכנוני המס האפשריים אשר עשויים לחסוך סכומי כסף משמעותיים. 


3. בניית תזרים כספי הכולל בדיקת הערכים הצפויים בתכוניות השונות אל מול המטרות והיעדים השונים שהוגדרו.


4. קבלת החלטות  הצעות לשיפור ושינוי כך שיענו על היעדים והמטרות שהוגדרו. 
לתכנוני פרישה נכונים עשויה להיות חשיבות כספית גדולה עבורך.